Zunanjost

Prezbiterij

Ladja

Ave Maria

Brezmadezno spocetje

Priznica

Jezusovo bicanje

Orgle Skrabl__opus-44-1996

Zavetnik župnijske cerkve je sv. Ladislav. Zidana je bila leta 1742. Postaviti jo je dal general Ladislav Ebergény na svoje stroške.

Zidana je v baročnem slogu. Dolga je 34, široka 16, visoka pa 10 metrov. Leta 1890 je bila zaradi pomanjkanja prostora dozidana stranska ladja na severni strani. Obe ladji loči pet masivnih stebrov. Leta 1894 je bila dozidana stranska kapela "Ave Maria" na južni strani prezbiterija. Pod njo je grobnica grofov Zichyjev. Zvonik stoji na začetku stranske ladje in je bil zidan leta 1777. Visok je 28, streha pa 12 metrov. Streha je zgrajena v baročnem slogu. Posebno veličastno zunanjost daje cerkvi mogočna fasada v baročnem slogu z dvema okroglima stolpoma ob straneh.

Baročna stavba je bila v letih 1893 - 95 predelana v neobaročno - klasicističnem slogu. Arhitekt je bil Max von Ferstl.

Za časa župnika Škrabana je bila notranjost cerkve temeljito prenovljena. Tedaj je cerkev dobila preurejen glavni oltar, v katerem je tabernakelj. Oltar je bil izdelan v Radgoni 1799. Nad oltarjem je slika sv. Ladislava. Leta 1972 je cerkev dobila novi daritveni oltar oi načrtih arhitekta Bitenca.

Stranski oltar Device Marije na levi strani ima sliko Brezmadežnega spočetja in kipa sv. Štefana in sv. Emerika.

Oltar sv. Antona Padovanskega je v stranki ladji. Je lesen, izdelan v baročnem slogu. Ima sliko sv. Antona in kipa apostola Petra in Pavla.

Oltar Matere milosti v stranki kapeli "Ave Maria" je izdelan v baročnem slogu iz belega in črnega marmorja. Na njem je kip Matere milosti, ki je bil izdelan na Dunaju.

Pod korom sta lesena kipa sv. Veronike in sv. Marije Magdalene, ki sta bila pred preureditvijo notranjosti cerkve na stranskem oltarju Kristusovega trpljenja. Od tega oltarja je ohranjena le slika Jezusovega bičanja.

Leta 1959 je bila postavljena prižnica, ki ima slike štirih evangelistov s stare prižnice.

Krstni kamen je bil izdelan leta 1749. Podstavek je kamnit, vanj pa je vložen bakren kotel s krstno vodo.

V stranski ladji so štirje kipi: Srce Jezusovo, sv. Marija, sv. Jožef in sv. Frančišek.

V cerkvi so trije starejši baročni lustri. Leta 1955 sta bika narejena še dva velika, ki visita v prezbiteriju. Načrt zanju je izdelal ing. Gajšek iz Ljubljane.

Križev pot je bil kupljen leta 1903 v Švici.

V zvoniku pojejo štirje zvonovi, ki so posvečeni:
- sv. Ladislavu (1.250 kg) – uglašen na ton "d",
- sv. Devici Mariji (749 kg) – uglašen na ton "f",
- sv. Florjanu (535 kg) – uglašen na ton "g" in
- sv. Antonu (397 kg) – uglašen na ton "a".

V cerkvi je 9 spominskih plošč: 7 pokojnim grofom, dve pa pokojnima župnikoma.

V grobnici so pokopani grof Avgust Zichy (1852-1922), njegova žena Hedvika (1861-1892) ter tri njune hčerke: Marija (1883-1977), Teodora (1886-1915) in Anastazija hentai porn (1891-1969).

Na koru je leta 1996 Orglarstvo Škrabl iz Rogaške Slatine postavilo nove orgle. Orgle imajo  28 registrov: Manual I: Bordon 16', Principal 8', Gedackt 8', Gamsov rog 8', Oktava 4', Cevna flavta 4', Kvinta 2 2/3', Superoktava 2', Mikstura 4vr. 1 1/3', Trobenta 8', Kornet 5vr. go-g''' 8' – Manual II: Cevna flavta 8', Lesena flavta 8', Salicional 8', Principal 4', Kljunasta flavta 4', Oktava 2', Sesquialtera 2 2/3', Sesquialtera 1 3/5', Larigot 1 1/3', Scharf 4vr. 1', Oboa 8', Tremuant – Pedal: Subbas 16', Oktavni bas 8', Bordon 8', Koralni bas 4', Trobenta 8', Pozavna 16' – Zveze: II–I, II–Ped., I–Ped.

Na cerkvenem trgu stoji beneški studenec in kopija kipa sv. Teodorja, prvega zavetnika Benetk. Znamenji so dali postaviti grofje Zichyji leta 1890. Pripeljali so ju iz Benetk, kjer so grofje večkrat bivali. Kip je bil obnovljen leta 1993.

Iskanje po spletni strani

Arhiv člankov

Powered by mod LCA
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو