obnova 10t
V tem tednu so potekala naslednja dela:
- izdelava ometa v prezbiteriju hentai porn in zakristiji

Več fotografij na FB strani.