zk beltinciZ delom Župnijske Karitas Beltinci želimo v župniji ter v krajevnih skupnostih in beltinski občini zmanjšati različne stiske in probleme družin, starejših, otrok, invalidov in drugih potrebnih. Naša pomoč je materialna, v obliki svetovanja in spodbujanja duhovne dimenzije.
Pomagamo potrebnim, ki jih največkrat preko naših članov sami odkrijemo po vaseh. Prav najbolj potrebni svoje stiske prikrivajo in živijo v veliki skromnosti.

V Župnijski Karitas Beltinci imamo 45 ožjih ter 90 širših sodelavcev. Vsak sodelavec v svoji vasi tudi najlažje pomaga ljudem v stiski, ker jih najbolj pozna in jih tudi lažje zazna. Delo v ŽK je razdeljeno tudi po skupinah: delo s starejšimi, delo z invalidi, delo za misijone, obisk starejših in bolnih, delitev hrane EU, organizacija letovanja, dobrodelnih koncertov, bazarja in druge potrebe, kjer je še dodatno vključenih mnogo prostovoljcev.
Vsem sodelavcem se iskreno zahvaljujem.
Dobro sodelujemo tudi s skupinami za samopomoč, ki so letošnje leto tudi sekcija v okviru Župnijske Karitas Beltinci. Vsako leto se srečamo člani skupin in sodelavci Karitas na skupnem romanju, obisk Ponikve in Klica dobrote v Celju. V letu 2014 smo izvedli tudi skupno romanje v Veselovo na Gorenjskem in na Brezje.
Člani Župnijske Karitas in ostali prostovoljci prihajajo iz vseh vasi in so tudi odgovorni za pomoč v svoji vasi.

V našo dejavnost je bilo v letu 2014 vključenih: 232 otrok, 136 starejših in invalidov v domovih za starejše, 89 starejših in bolnikov, ki živijo doma, 20 invalidov po vaseh, 70 družin, ki jim je pomagala ŽK Beltinci s svojimi paketi in plačilom položnic in 264 družin, ki smo jim posredovali hrano iz blagovnih rezerv, ker letos ni bilo pomoči hrane EU.
Aktivnosti Župnijske Karitas Beltinci prilagajamo potrebam in željam uporabnikov naše dejavnosti, ki je naravnana k potrebnim, starejšim, bolnim, otrokom, invalidom, družinam, mladim in drugim uporabnikom naših storitev.
V letu 2014 smo izvedli naslednje aktivnost:
• Člani ŽK smo se v letu 2014 na sejah zbrali 9-krat, kjer smo skupaj načrtovali aktivnosti, ki so se vršile skozi vse leto.
• Ob veliki noči, božiču in treh kraljih smo obiskovali bolnike in starejše doma in v vseh zavodih za starejše, kjer so naši občani (Lukavci, Rakičan in Dom Janka Škrabana). Pri obdarovanju v zavodih nam je za božič z darili pomagala Občina Beltinci.
• Za družine v stiski smo 2. februarja organizirali dobrodelni koncert, kjer smo zbrali 420 EUR.
• Srečanje skupin za samopomoč je potekalo vsak teden skozi vse leto.
• Organizirali smo skupno srečanje vseh skupin za samopomoč in sodelavcev Karitas na dobrodelnem koncertu, kjer smo tudi sami pripravili pogostitev.
• Srečanje s kulturnim programom in duhovnim razmišljanjem v Domu Janka Škrabana smo imeli marca ob veliki noči in materinskem dnevu, ter decembra pred božičem. Na obeh srečanjih smo obdarili vse stanovalce Doma Janka Škrabana.
• Ob poplavah v BIH, Srbiji in na Hrvaškem smo maja organizirali dobrodelno akcijo. Zbrali smo 8 palet pomoči (hrana, higienski pripomočki, perilo, igrače ...) in 393 EUR. Vse zbrano smo posredovali naprej na poplavna območja.
• Skupaj s skupinami za samopomoč smo 30. maja izvedli romanje v Velesovo in na Brezje.
• Že vrsto let 15. avgusta ponoči organiziramo peš romanje v Turnišče.
• Organiziramo teden Karitas v župniji in zbiranje pomoči potrebnim.
• Sodelovali smo pri sveti maši na nedeljo Karitas in predstavili aktivnosti ŽK.
• Z enim avtobusom smo obiskali sveto mašo v Ponikvi in Klic dobrote v Celju.
• Bili smo organizator 22. Klica dobrote Škofijske Karitas Murska Sobota, ki smo ga izvedli v telovadnici Osnovne šole Beltinci. Na koncertu so nastopali predstavniki župnijskih Karitas. Na prireditvi je bilo okrog 600 udeležencev. Nastopajoči so nam pričarali lep, kulturni in duhovno bogat nedeljski popoldan, ki bo ostal še dolgo v naših srcih. Iskrena hvala vsem nastopajočim skupinam. Zbrali smo 1390 EUR. Na naš račun je bilo za ta namen podarjenih še 620 EUR. Nabirka je bila namenjena za družine v stiski (plačilo položnic).
• Delo ŽK Beltinci smo predstavili na radiu Maksi, Murski val in TV Exodus. Aktivnosti ŽK imamo predstavljene v samostojni zloženki, ki smo jo izdali ob 20-letnici delovanja ŽK Beltinci. ŽK Beltinci je svoje aktivnosti predstavila še na spletni strani Župnije Beltinci in v knjižici škofijskega plenuma, ki je bil v Veržeju.
• V mesecu novembru smo v nekaterih krajevnih skupnostih pomagali na srečanjih starejših.
• Skozi vse leto smo pomagali družinam v socialni stiski s prehrambnimi artikli, obleko, higienskimi pripomočki, belo tehniko in pohištvom.
• Opravljamo svetovalno delo s potrebnimi.
• Nudili smo pomoč invalidnim osebam ter zbrali finančna sredstva za operacijo dveh invalidov.
• V Domu Janka Škrabana smo pripravili in organizirali velikonočno razstavo. Ob tej priložnosti smo imeli tudi kulturni program za materinski dan in obdarili smo vse stanovalce Doma Janka Škrabana. Pri tem so nam pomagali Turistično društvo Beltinci, skupine za samopomoč, Vrtec Beltinci, OŠ Beltinci in DPM Beltinci.
• Izvedli smo letovanje 55 otrok v Ankaranu. Sodelovalo je 14 animatorjev in 6 prostovoljcev. Pri tem projektu vsa leta sodelujemo z Občino Beltinci, ki plača bivanje v Ankaranu in prevoz. Prav tako vsa leta sodelujemo z DPM Beltinci, z mladimi animatorji, ter KS Gančani, KS Lipovci, ki nam tudi pomagata s svojim prispevkom.
• Sodelujemo z Osnovno šolo Beltinci, kjer smo nabavili šolske potrebščine najbolj potrebnim otrokom v vrednosti 387 EUR. S svojim programom nam otroci polepšajo tudi naše prireditve. Letos smo na šolski sklad OŠ Beltinci nakazali 400 EUR in s tem nekaterim otrokom pokrili stroške malice in šolo v naravi.
• Udeležili smo se izobraževanja za sodelavce ŽK v Veržeju, Kančevcih in v Veliki Polani.
• Udeležili smo se plenuma Škofijske Karitas Murska Sobota v Veržeju.
• Letos smo v mesecu juniju, oktobru in decembru delili hrano iz blagovnih rezerv 250 družinam in 624 posameznikom. V teh časih krize je posameznikom in družinam, ki so v stiski, pomoč zelo pomembna.
• Družinam v stiski smo delili tudi naše pakete pomoči (dvakrat 70 družin) in plačali položnice družinam, starejšim in posameznikom v stiski v vrednosti 2196 EUR.
• Člani ŽK smo imeli akcijo pobiranja grozdja na Župnišču in smo pridelali 900 litrov soka, ki ga razdelimo starejšim, družinam in uporabimo na naših dobrodelnih prireditvah.
• Ob božiču smo v sodelovanju z akcijo Božiček za en dan obdarili 109 otrok.
• Letos smo že drugič organizirali dobrodelni bazar. Izvedli smo ga 7. in 14. decembra. Na bazarju so sodelovali: Skupine za samopomoč, Osnovna šola Beltinci, Vrtec Beltinci, Dom Janka Škrabana, DPM Beltinci, TD Beltinci, Društvo Upokojencev Beltinci, Občina Beltinci in še mnogi drugi dobrotniki, ki so prispevali svoje izdelke, pekli pecivo, ter dali na bazarju prostovoljne prispevke.
• V času od 26. 12. 2014 do 6. 1. 2015 smo izvedli koledovanje in vsa sredstva v vrednosti 4786,56 EUR namenili za misijone;
• V letu 2014 smo imeli program Javnih del, kjer so tri udeleženke pol leta pomagale pri zmanjšanju stisk in pri kvaliteti življenja starejših doma in v Domu Janka Škrabana. Pozneje smo imeli samo eno javno delavko, ki je pomagala v Domu Janka Škrabana.
• Ljudem v stiski smo pomagali s svetovanjem in jih usmerili na ustrezne institucije. Pri tem smo na hude stiske in krize, ki jih doživljajo naši potrebni ljudje, nekajkrat opozorili tudi Občino Beltinci
• Septembra smo se soočili s poplavami v naših krajih. Pomagali smo družinam Romov ter drugim našim družinam. V pomoč smo vključili Škofijsko Karitas Murska Sobota, Slovensko Karitas in Nadškofijsko Karitas Maribor. Prav tako nam je pomoč poslala župnijska Karitas Nova Gorica. Pomagali so nam z odejami, posteljnino, pohištvom, žimnicami, obleko, nekaj hrane in vodo. Škofijska Karitas Murska Sobota je pomagala pet dni s toplim obrokom, ki so jih pripravljali v Domu Janka Škrabana. Romi so imeli hiše v vodi in so jih preselili v šotor. Romsko naselje je popolnoma plavalo, zato je bilo potrebno večje pomoči, da je ponovno normalno zaživelo. S pomočjo ŠKMS smo organizirali tudi pomoč pri ureditvi tal, ki so bila od vode uničena. Vse zbrano in podarjeno smo razdelili naprej potrebnim ob poplavah. Iskrena hvala vsem za pomoč v tej stiski. Škofijska Karitas Murska Sobota je pomagala nekaterim družinam, ki so nanjo naslovile vlogo s plačilom položnic, s pralnim strojem in drugo pomočjo.
• Skozi vso leto pri svojih aktivnostih in pri reševanju stisk sodelujemo s Škofijsko Karitas Murska Sobota, z drugimi župnijskimi Karitas, z Občino Beltinci, s KS v občini Beltinci, s centrom za socialno delo, z OŠ Beltinci, z Vrtcem Beltinci, s skupinami za samopomoč, z Domom Janka Škrabana in z drugimi potrebnimi organizacijami in društvi.
Našo pomoč v stiski lahko nudimo samo ob pomoči dobrotnikov. Zahvaljujem se vsem, ki nas pri naših prizadevanjih podpirate finančno, materialno in tudi moralno.
Stisk je vedno več, čedalje bolj pa se pozna kriza. Ljudje dostikrat v svoji nemoči ne vedo, kako priti do pomoči in kam se obrniti po pomoč. Zato je pomembno, da jih skupaj odkrivamo in pomagamo ljudem, ki nas res potrebujejo.
Vodja župnijske hentai porn Karitas Beltinci
Emilija Kavaš

Iskanje po spletni strani

Nedavno gledano

Včeraj največkrat gledano

Arhiv člankov

Powered by mod LCA
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو