molitev rajni reporterV mesecu novembru molimo za naše rajne:

2. november:
Štefan Berendijaš, Alojzija Kociper, Štefan Hajduk, Boštjan Frater, Jožef Škafar, Marija Zver
3. november:
Ivan Šebjan, Elizabeta Bakan, Mariaj Bobovec, Elizabeta Vöröš, Marija Ülen, Tomaž Hidič, Marija Kuster
4. november:
Marija Karoli, Jožef Erjavec, Alojz Šprajcar, Štefan Smodiš, Pavel Kolar, Franc Žižek, Stanisalv Maučec, Štefan Špilak, Anton Volf
6. november:
Anton Baša, Elizabeta Tratnjek, Jožef Mertük, Franc Grlec; Štefan Olaj, Štefan Barbarič, Katarina Šajnovič,
7. november:
Martina Erjavec, Alojz Koštric, Vilijem Zver, Jožef Kovač, Ana Žalig,
8. november:
Alojz Hajduk, Apolonija Antolin, Marija Glavač, Katarina Bakan, Štefan Matko, Anica Majcen, Stanko Vrbnjak, Terezija Maroša, Marija Jerebic
9. november:
Pavla Vöröš, Gabrijela Nada Pertoci, Marija Zver, Slavko Glavač, Marija Antolin, Ivan Kološa
10. november:
Dragica Horvat, Terezija Antolin, Jožica Sekolovnik, Alojz Žižek, Terezija Vöröš, Martin Horvat, Ana Majc, Alojz Balažic, Vera Bakan,
11. november:
Marta Farkaš, Rozalija Vutek Štefan Žižek
Ponedeljek, 13. november:
za † starše Vučko in Kavaš in † brata, za † Jerebicove, Kociprove in Gruškovnjakove, za † v družini Krauthaker iz Gančan in † družino Glavač iz Beltinec, za † Legenove, Tratnjekove in Ošlajeve iz Bratonec
Torek, 14. november:
za † starše Jožefa in Ano Marič iz Gančan, za † družino Janeza Bakana iz Beltinec, za † starše Franca in Katarino Sraka ter sestri Regino in Martino iz Lipovec, za † mamo Angelo in očeta Jožefa in brata Jožefa Jerič iz Gančan
Sreda, 15. november:
za † očeta Matija Jerič, brata Franca in sestro Katarino Bakan iz Gančan, za † Ludvika Ambruža iz Bratonec, za † Janeza Škafarja, Alojza Jeneša in vse Baligačove, za vse † Škafarove, Srešove in Vöröševe
Četrtek, 16. november:
za † starše Peterka in stare starše Šömen, za † Žižkove in Bricove, za † Sabino Šakič, za vse † iz družine Ivana in Barbare Mesarič
Petek, 17. november:
za † Srakove, Kovačove, Zorkove in Kociprove iz Melinec, za † Evfemijo, Martina in Štefana Horvat ter Darinko Bakan iz Gančan, za † Srakove, Kovačeve, Ülenove, Forjanove in Žižkove iz Melinec in Lipovec, za † Jožefa Žižek, starše Ferčak, Tončko, Greto in Štefana iz Gančan
Sobota, 18. november:
za † Srakove in Kovačove iz Melinec, za † Marošove iz Melinec, za † Srakove strice in tete iz Gančan, za † Zdenko Činč, za † starše Červek in stare starše Červek in Maučec
Ponedeljek, 20. november:
za † Tivadarove starše iz Gančan, za † starše Pucko in Balažic iz Gančan, za † Tivadarove in Berendijašove, za vse † iz družine Štefana Škafarja iz Lipovec
Torek, 21. november:
za † Slavico Mesarič, vnuka Bojana in starše iz Lipovec, za † Matildo Erjavec, za † Jožefa in Terezijo Erjavec, za † Štefana in Ano Jeneš iz Lipovec
Sreda, 22. november:
za † Krauthakerove iz Gančan in † družino Glavač iz Beltinec, za † družino Sraka in Kouter iz Beltinec ter družino Vinkovič iz Lipovec, za † Antona in Marijo Baša iz Beltinec, za † Križaničove iz Gančan
Četrtek, 23. november:
za † družino Maučec iz Gančan, za † Hircijove iz Beltinec in Pozderčeve iz Melinec, za † Ivana in Marijo Sraka iz Bratonec in starše Horvat in sestre iz Beltinec, za † starše Jeneš in Baligač
Petek, 24. november:
za † Antona Sabotina in sina Tončeka iz Gančan, za † moža Ivana Žižeka in starše iz Gančan, za † moža Štefana Miholiča in njegove starše iz Lipovec, za † starše Maučec in Gruškovnjak, za † Terentove in Horvatove
Sobota, 25. november:
za † Mujdricove, Baligačove in Jerebicove, za † starše Matjašec, brata Štefana in sestro Marijo, za † Matijo in Francko Pozderec iz Melinec, za † Zverove iz Ižakovec
Ponedeljek, 27. november:
za † Štefana Plahut in mamo Marijo Kavaš iz Ižakovec, za † Slavico Tkalec

molitev rajni reporterV mesecu novembru molimo za rajne iz naše župnije, ki so umrli v tem letu, kakor tudi za rajne, za katere ste darovali za molitve:
Ponedeljek, 2. november - Beltinci: za † Alojza – Ladislava Horvat, za † Alojzijo Jerebic, za † Jožefa Šaruga, za † Ano Mesarič, za † Matildo Vöröš, za † Mirka Sušec
Torek, 3. november - Beltinci: za † Ano Aleš, za † Ivana Zver, za † Jožefo Poredoš, za † Mirka Virag, za † Slavico Tkalec, za † Kristino Arvaj
Sreda,4. november - Beltinci: za † Ano Kološa, za † HedvikoRous, za † Terezijo Forjan, za † Magdaleno Horvat, za † Marto Lesjak,
Četrtek, 5. november Beltinci: za † Alojza Rous, za † Ano Smodiš, za † Janeza Poredoš, za † Marijo Hartman, za † Heleno Balažic
Petek, 6. november  -Bratonci: za † Magdaleno Pivar, za † Rozalijo Lonec, za † Martina Glavač, za † Barbaro Lukač, za † Mirka Kolbl, za † Antona Miholič, za † Martina Žalig
Sobota, 7. november  -Gančani: za † Silva Ružič, za † Franca Maučec, za † Matildo Nemec, za † Matildo Sraka, za † Elizabeto Tratnjek
Ponedeljek, 9. november - Gančani: za † Angelo Jerič, za † Antona Kuzma, za † Franca Činč, za † Terezijo Smej
Torek, 10. november - Ižakovci: za † Alojzijo Gregorec, za † Ludvika Perša, za † Martina Režonja, za † Elizabeto Petek, za † Slavico Petek, za † Franca Žižek
Sreda, 11. november - Ižakovci: za † Franca Vučko, za † Jožefa Sreš, za † Marijo Žižek, za † Rudolfa Zver, za † Ano Žalig
Četrtek, 12. november - Lipovci: za † Marijo Zver, za † Ano Košar, za † Marijo Baligač, za † Alojza Tratnjek, za † Mihaelo Zelko
Petek, 13. november - Melinci: za † Štefana Maršič, za † Franca Maroša, za † Ano Stanko, za † Marijo Lovrenčec
Sobota, 14. november - Melinci: za † Janeza Maroša, za † Terezijo Tkalec, za † Gizelo Bernjak, za † Franca Dugar

rozni venec_bazgroly-gosi_blogspot_comMolitev rožnega venca začnemo tako, da ko se pokrižamo izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Nato izmolimo:
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

Nato izmolimo:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Nato molimo Zdrava Marija, za besedo Jezus povemo prošnjo (skrivnost), ter nadaljujemo z Sveta Marija.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Nato izmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.


1. VESELI DEL (ponedeljek in sobota)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžgi ljubezen.
Slava Očetu.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.

2. SVETLI DEL (četrtek)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam daj duha pokorščine.
2. ki nam daj srečo uboštva.
3. ki nam podeli milost čistosti.
Slava Očetu.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. Ki je bil krščen v reki Jordan.
2. Ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3. Ki je oznanjal božje kraljestvo.
4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. Ki je postavil sveto evharistijo.

3. ŽALOSTNI DEL (torek in petek)

Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.
Slava Očetu.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.

4. ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.
Slava Očetu.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Po hentai porn vsakem delu lahko dodamo še tri Zdrava Marija s skrivnostjo:
ki se naj usmili vernih duš v vicah.

Po vsaki desetki (Zdrava Marija) za Slava Očetu lahko dodamo še:
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste , ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

Molitev rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Druzinsko bogosluzje_za_advent_ognjiscepovzeto po knjižici Družinsko bogoslužje za adventni in božični čas, ki je izšla pri založbi Ognjišče


Zberemo se ob adventnem vencu, prižgemo določeno število sveč (glede na adventni teden), potem skupaj zmolimo Angel Gospodov.


PRVI PREDLOG

Angel Gospodov je oznanil Mariji
- In spočela je od Svetega Duha.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Glej dekla sem Gospodova
- Zgodi se mi po tvoji besedi.

Zdrava Marija ...

In Beseda je meso postala
- In med nami prebivala.

Zdrava Marija ...

Prosi za nas sveta božja porodnica.
- Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


DRUGI PREDLOG

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Zapojemo ali počasi recitiramo katero od adventnih pesmi (Vi, oblaki, ga rosite; Oznanil je angel; Poslan z nebes je angel; Zdaj razsvetljena je noč).

Božja beseda
Oče (ali mama) prebere odlomek evangelija, npr.:
- Angel je rekel Mariji, Božji Materi: »Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« (prim. Mt 1, 21)
ali
- Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: »Glej, devica bo spočela in rodila sina« (prim. Mt 1, 22)
ali
- Preberemo evangelij tega dne (dosegljiv na http://hozana.si/)

Po evangeljskem odlomku mama (oče kratko razloži prebrano in dogajanje približa otrokobvemu razumevanju ter življenju v družini (npr. Bog drži besedo, Boj je uresničil obljubo Jezusovega rojstva s posebno ljubeznijo, tako spremlja tudi rojstvo vsakega otroka; mnogo ljudi Jezusa ni sprejelo, Jerod je bil taj, tudi danes so ...).

Molitev
Sklenemo z molitvijo (če radi prepevamo, zapojemo):
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Sledi:
Angel Gospodov (glej prvi predlog)

Iskanje po spletni strani

Nedavno gledano

Arhiv člankov

Powered by mod LCA
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو